Havnearbejdernes Klub af 1980

Københavns Frihavn


Havnearbejdernes Klub af 1980

er den faglige klub for havnearbejdere, der er ansat på den danske side af Copenhagen Malmö Port A/B, CMP.

Klubben hører under 3F København, som er en fagforening under 3F.
.
Vores arbejde består fortrinsvis i losning og lastning af containere, håndtering af kufferter og proviant på sommerens krydstogtskibe og derud over projektlaster og diverse logistik opgaver. arbejdspladsen ligger i Københavns Frihavn.