Hvad har fagbevægelsen nogensinde gjort for dig?

 

Se Metal's video med Ulf Pilgaard i hovedrollen.

 


Forside


Om Klub 1980


Landsklubben


Internationalt


Historie


love, regler, bekendtgørelser, dokumenter mv


Links


Havnearbejdernes Klub af 1980

Københavns Frihavn

Klubben afholder sin ordinære


Generalforsamling

17. marts 2018
kl 10.00
i Det grå Hus
Peter Ipsens Allé 25

(indgang fra Dortheavej)


Desværre opdateres Klubbens web-side pt kun sjældent

 


august 2015


Til september er det 20 år siden Liverpool konflikten startede. I den anledning kan du her finde en artikel om engelske havnearbejderes historie (pdf).

Er du interesseret i havnearbejder historie? Fagforeningens jubilæums-skrift er lagt ind på hjemmesiden.


31. marts 2015


Havnearbejderne internationalt


Oslo

Danske havnearbejdere er blevet officielt inddraget i Norsk Transportarbeiderforbunds kamp for at få ovenskomst med Yilport i Oslo.
Yilport er et tyrkisk firma, der fra 1. februar i år har fået koncession på at drive Oslos nu eneste containerterminal.
Yilport overtog de fastansatte kranførere, der hidtil havde været ansat af Oslo Havn. Kranførerne er organiserede i bl.a. "Parat" og "Fagforbundet" og der er lokalaftale med Yilport. Lokalaftalen er dog endnu ikke anerkendt af forbundene.
Skibsarbejderne har hidtil været udmønstret fra Oslos Laste- og Lossekontor, men dem nægter Yilport at bruge og nægter at tegne overenskomst for dem.
Norsk Transportarbeiderforbund har anmodet sine søsterorganisationer i Nordisk Transportforbund om aktiv støtte. Svensk Transportarbejderforbund og danske 3F er nu i sympatikonflikt og 3F har pålagt danske havnearbejdere at holde sig fra gods til og fra Yilport i Oslo. Arbejdsgiversiden har ikke stillet spørgsmål ved lovligheden af sympatikonflikten.
Senest har Norsk Transportarbeiderforbund anmodet forbundene "Parat" og "Fagforbundet" om at trække sine kranførere ud i sympatikonflikt. Se mere på "Fri Fagbevegelse"

Risavika

Det forlyder, at der er forhandlet et kompromis på plads med Risavika. Hovedindholdet skulle være, at Risavika kan bruge sine egne fastansatte og overenskomstdækkede arbejdere på skibene, men når der er bebov for ekstra arbejdskraft skal den hentes på Laste- og Losse Kontoret.
Men aftalen er ikke underskrevet. Norsk Transport vil ikke skrive under før der også er en løsning for de havnearbejdere i Mossjøen og Tromsø, som har været i sympatistrejke på grund af Risavika, men nu er udelukket fra deres tidligere arbejdspladser.

Gdansk

Deepwater Container Terminal DCT Gdansk er en stor containerterminal i Polen. Maersk bruger den til omladning til Østersøen, så deres store både på Asien-ruten anløber her.
Solidarnosc fagforeningen, der organiserer havnearbejderne, er blevet nægtet adgang til terminalen. DCT har indtil nu undgået at tegne overenskomst. ITF forsøger nu at lægge pres på DCT gennem EBRD - en fælles europæisk, statslig investeringsbank - som skal låne DCT penge til en stor udvidelse. Læs mere her

USA's Vestkyst

I påske-ugen mødes havnearbejdernes delegerede, The Coast Longshore Caucus, for at tage stilling til en ny 5 års overenskomst. Den gamle overenskomst udløb i princippet sidste sommer og det har taget mere end 9 måneder at forhandle en ny på plads.
Undervejs er havnearbejderne blevet beskyldt for at arbejde langsomt og ikke stille i tilstrækkeligt antal til mønstring. Omvendt nægtede arbejdsgiverne i en periode at mønstre til natarbejde og weekendarbejde.
Resultatet var forstoppelse i havnene på den amerikanske vestkyst. Når mere end 20 af de store både på Asiens-farten ligger på reden ud for Los Angeles og venter, så er der ved at være pres på.
Godkender delegeret mødet overenskomsten skal den til urafstemning blandt medlemmerne. Læs mere her

Spanien

Der forhandles nu mellem den spanske regeringog havnearbejdernes fagforeninger om ændring af den lov, som EU-domstolen underkendte i december.
Organiseringen af arbejdet i de spanske havne bygger på lovgivning. Havnearbejdernes overenskomst har denne lovgivning som forudsætning.
EU-kommisionen vurderede, at denne lovgivning stred mod EU's konkurrence regler. Da den spanske regering bestred dette, anlagde kommisionen sag mod Spanien - og vandt. Det tvinger Spanien til at ændre på loven.

Auckland, New Zeeland

En meget langvarig konflikt i Aucland havn blev afsluttet med underskrivelse af overenskomst her i februar 2015.
Denne web-side skrev om konflikten allerede i 2012.

 

 

Havnearbejdernes Klub af 1980     Containervej 9     2100 København Ø
tlf: 3546 1215     mail til tillidsmand: kenneth.pettersson@cmport.com