Havnearbejdernes Klub af 1980

Tilbury, London

Maj 2012


Port of Tilbury London Limited

iværksatte ensidigt en ny "overenskomst" på deres papir-terminal den 1. april i år. Det skete selv om der allerede var overenskomst og uden egentlige forhandlinger med fagforeningen.
På mandag den 7. maj svarer 45 havnearbejdere igen med en 24 timers arbejdsnedlæggelse.
Det er den første strejke i Tilbury siden den landsomfattende havnestrejke i 1989 mod Thatchers nedlæggelse af National Dock Labour Scheme.