Havnearbejdernes Klub af 1980

Overenskomst fornyelse i Sverige

november 2012

Havnearbejderne i Sverige fornyer overenskomst

De svenske kollegaer får forhøjet månedslønnen med 774 kr. Forskellige tillæg ændres procentmæssigt svarende hertil. Derudover sker der ingen ændringer af den svenske overenskomst.

De svenske havne-arbejdsgivere er stærkt utilfredse med at overenskomsten videreføres uændret. Arbejdsgiverne gør opmærksom på at overenskomsten stort set ikke er ændret siden 1974 og de finder den helt utidsvarende.
Det er arbejdstidsreglerne arbejdsgiverne er efter. De vil have udvidet den normale daglige arbejdstid, hvor der kan arbejdes uden tillæg. Og de vil have indført en pligt til at arbejde over.
Ønsket om ændringer var så stort at arbejdsgiverne tilbød yderligere lønstigninger. Men Svensk Transportarbejderforbund sagde "nej tak".

Den 27/9 trådte konflikten i kraft: ingen nyansættelser, ingen overtid, ingen brug af "ekstra-ansatte" (løsarbejdere).
Efter halvandet døgns konflikt "tvingades Sveriges Hamnar acceptera Transports vilkor ....om ett nytt Hamn- och Stuveriavtal. Transports agerende hotar svensk ekonomi", som lederen i "Svensk Hamntidning" udtrykker det.

Svenske havnearbejdere er organiseret i to forbund: Svenska Transarbetareförbund og Svenska Hamnarbetarförbund. Det er Transport der er forhandlingspart til overenskomsten.
Hvilket af de to forbund der organiserer flest havnearbejdere er ikke nemt at blive klog på. Men ihvertfald organiserer de begge så stor en andel, at de har brug for hinanden. Transport kontaktede da osse Hamnarbetarforbundet for at høre deres holdning til arbejdsgivernes tilbud, som Hamnarbetarforbundet tilsluttede sig.

Det nye "kolletivavtal" løber i et år