Havnearbejdernes Klub af 1980

Konflikt i Longview

Havnearbejdere i konflikt med korneksportør

Siden juli har amerikanske havnearbejdere været i konflikt med en multinational silo-ejer. Konflikten har budt på demonstrationer, picket lines, aktive blokader på togskinnerne og retssager.


Indbyggerne i den lille by Longview på USA' vestkyst hilste det velkomment, da selskabet EGT ville bygge et kæmpe silo kompleks til udskibning af korn til Asien.
Siloerne skulle modtage korn fra store tog-transporter og fra pramme på Colombia floden. Kornet skulle derefter lastes i store bulkcarriers til Asien.
Den lokale havn gav EGT en fordelagtig lejekontrakt og den lokale afdeling af havnearbejdernes forbund, ILWU local 21, så frem til flere arbejdspladser.
ILWU organiserer samtlige kornterminaler på den amerikanske vestkyst, og i staten Wahington sker det gennem overenskomst med den lokale arbejdsgiver organisation Pacific Northwest Grain Handlers Association.

Kornfirmaet mødte frem til forhandlinger med ILWU, men det viste sig snart, at de hverken ville tilslutte sig den eksisterende overenskomst eller forhandle en selvstændig firma-overenskomst. I stedet tegnede de overenskomst med en fagforening uden for branchen.
ILWU accepterer ikke dette og kræver overenskomst.

Da fagforeningen måtte indse, at EGT ikke vil leve op til sit oprindelige løfte om at beskæftige ILWU medlemmer, startede en række af demonstrationer, picket lines og blokader.
Den 14. juli blokerede havnearbejdere fra hele Colombia River området et tog med korn til EGT terminalen. Det 107 vogne lange tog blev omdirigeret til Vancouver og jernbaneselskabet besluttede at stoppe for togtransporter til EGT.

Dette stop varede til 7. september, hvor jernbaneselskabet prøvede endnu engang. Og endnu engang blev mødt af blokade på skinnerne. En massiv politiindgriben bragte jernbanevognene frem til EGT. Politiet arresterede bl.a. ILWUs forbundsformand McEllrath. Nyheden om dette udløste frustrationen i andre havne, hvor havnearbejdere forlod arbejdet og kørte til Longview, hvor nogle trængte ind på terminalen og åbnede dørene på vogne med korn.

Konflikten fortsætter med picket lines og retssager anlagt på kryds og tværs. Det seneste nye er, at fagforeningen er blevet idømt en bøde på 250.000 $.

Havnearbejderne i Danmark har gennem landsklubben sendt en støtte udtalelse, som kan læses her.