Havnearbejdernes Klub af 1980

Longview

EGT, Longview:

USAs havnearbejdere har fået en overenskomst i hus med det multinationalt ejede EGT. Efter måneders kamp er det aftalt, at det er medlemmer af havnearbejderforbundet ILWU, der skal bemande den nybyggede en milliard kroner dyre kornsilo.
Overenskomsten afviger fra ILWUs standard overenskomst med kornfirmaer og det har fra medlemmer af ILWU givet anledning til kritik. Tilhængerne af aftalen påpeger det store skridt, der er taget ved nu at have "fået foden indenfor".

 

Tidligere artikler om konflikten i Longview:


Longview I
Longview II