Havnearbejdernes Klub af 1980

Konflikt i Auckland

Overenskomst konflikt i New Zeeland

Havnearbejderne i Auckland er i en meget alvorlig konflikt med deres arbejdsgiver og er truet med fyring og udlicitering.


Konflikten startede i efteråret. Overenskomsten mellem ”Maritime Union of New Zeeland” og ”Ports of Auckland Limited” udløb i september. Til forhandlingerne om fornyelse af overenskomsten stillede arbejdsgiveren krav om stærkt øget fleksibilitet i arbejdstid og skemalægning. Som betaling for dette tilbyder de havnearbejderne en lønstigning på 10% over 2½ år.
Fagforeningen nøjes med at kræve 2,5% lønstigning over det kommende år, trods en inflation på over 4%. Men de kræver også jobsikkerhed.
I den forløbne overenskomstperiode har Auckland Havn udliciteret en lille del af arbejdet og en regerings-kommision har opfordret til mere af den slags. Det vil havnearbejderne have stoppet. Ingen udliciteringer i overenskomst perioden.

Arbejdsgiverne har i forvejen stor fleksibilitet: 20% af arbejdsstyrken er løsarbejdere uden jobgaranti. Af de fastansatte er kun 53% garanteret en fuld arbejdsuge på 40 timer. De sidste 27% er kun garanteret 3 dages arbejde, 24 timer. Fordelingen mellem de 3 grupper er fastsat i overenskomsten.
Havnen arbejder døgnet rundt alle ugens dage og en havnearbejders garanterede timer kan fordele sig på alle ugens 7 dage og på 8-timers vagter på alle tider af døgnet. Dog er de garanteret at have fri begge weekendens dage hver tredje uge.
Lønnen er den samme for alle timer og svarer til ca 125 kr i timen for de fastansatte, mens løsarbejderne får knap 70 kr.
Der arbejdes i 8 timers vagter og der skal betales for en hel vagt.

Dette er ikke fleksibilitet nok for arbejdsgiverne. Forhandlingerne om overenskomstfornyelse brød sammen.
Arbejdsgiverne meddelte, at de planlægger at fyre alle havnearbejdere og udlicitere arbejdet.
Havnearbejdernes fagforening svarede igen med strejke startende 24. februar.

På et møde i Arbejdsretten den 21. marts gik arbejdsgiverne med til at sætte udliciteringen i stå og vende tilbage til overenskomstforhandlingerne.
Havnearbejderne forventede at arbejdet nu skulle genoptages, men senere på dagen meddelte Port of Auckland, at de 292 havnearbejdere omfattet af overenskomsten tidligst kunne vende tilbage den 30.
Desuden har arbejdsgiveren sendt varsel om lockout fra 6. april.

Maritime Union of New Zeeland har officielt klaget til Arbejdsretten over Havnens planer om fyringer i forbindelse med overenskomst forhandlingerne. 27. marts kom Arbejdsretten med en foreløbig udtalelse, der forbyder Port of Auckland at fortsætte med disse planer indtil Arbejdsretten har haft mulighed for en grundigere behandling på et møde midt i maj.
Endvidere vil Arbejdsretten tage stilling til Havnens lockout varsel fredag 30. marts.

Havnen i Auckland, Ports of Auckland Limited, er ejet af Aucland by. Øverste myndighed er derfor bystyret, ja, i sidste ende borgerne i Aucland.
Som navnet"Limited" antyder bruges ”armslængde-princippet”, bystyret blander sig ikke i driften af Havnen, men indsætter en professionel bestyrelse til det.
Ikke desto mindre er Aucklands politikere formodentlig påvirkelige og kan presses til at gribe ind overfor en bestyrelse, der tilsyneladende er gået amok. Derfor kører der en kampagne for at sende protestbreve til Aucklands borgmester.

Følg konflikten på www.saveourport.com/

www.1980.dk vil så langt ressourcerne rækker forsøge at opdatere med nyt fra kollegaerne i Auckland.