Havnearbejdernes Klub af 1980

Konflikten i Auckland

1980.dk har før fortalt om overenskomst konflikten på New Zeeland. Efter en periode med lockout blev arbejdet genoptaget, men det har ikke betydet at parterne har kunnet blive enige om en overenskomst.
En forligsmand har været involveret og parterne forhandler nu ud fra forligsmandens udspil.
Undervejs er arbejdsgiveren, Auckland Havn, blevet idømt en bod på 200 tusind kroner for brug af anden arbejdskraft under lockout'en.